Mobile medical waste incinerator

Mobile medi- cal waste in- cinerator

Mobil tıbbi atık yakma fırını
Mobile medical waste incinerator Capacity: 20 – 30 KG/H
Primary chamber temperature 900 – 1100 C Secondary chamber temperature above 900 C
Flue gas treatment based on multi pollutants control ap- proach to remove hazardous content of the combustion gasses
Fuel: Diesel
Turkish made (China made is not accepted) Supplier should provide no cost consultation on demand for at least 6 months after provision Price includes transportation.
Incinerator, waste generated 1 ton, , moisture content  10%  
Mobil tıbbi atık yakma fırını
Kapasite: 20 – 30 KG / H
Birinci oda sıcaklığı 900 – 1100 C
İkinci oda sıcaklığı 900 C’nin üzerinde
Yanma gazlarının tehlikeli içeriğini gidermek için çoklu kirletici kontrol yaklaşımına dayalı baca gazı arıtma sis- temi
Yakıt: Dizel
Türk malı (Çin malı kabul edilmez) Tedarikçi, tedarikten sonra en az 6 ay boyunca talep üzerine danışma için herhangi bir ücret talep etmemeli
Taşıma ücreti dahildir

Categories:

Recent Posts